คำถามที่พบบ่อย

1)ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ตอบกลับ ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าไป Check สถานะการสั่งซื้อใด้ที่หน้า My Order (https://www.bnk48.com/my-account/orders/) โดยขอให้ลูกค้าท่านยึด สถานะในหน้า My Order เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2) My Order ขึ้นสถานะ Processing ขอให้สบายใจว่าการสั่งซื้อของและการชำระเงินของท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพิ่มเติมแล้ว

3) My Order ขึ้นสถานะ On hold หรือ Pending

3.1)ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินด้วย Paypal หรือ Credit Card/Debit Card หากสถานะที่แสดงเป็น On hold หรือ Pending และทาง Paypal หรือ Credit Card/Debit Card ได้ตัดเงินของลูกค้าแล้ว ขอรบกวนลูกค้าส่ง Order Number พร้อม หลักฐานการตัดเงิน มายัง support@bnk48.com เพื่อให้ทีมงานทําการตรวจสอบ และหากมีการชำระเงินถูกต้อง ทีมงานจะทําการเปลี่ยน status ของลูกค้าเป็น Processsing ให้ (คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทําการ)

3.2) ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินด้วย Paypal หรือ Credit Card/Debit Card หากสถานะที่แสดงเป็น On hold หรือ Pending แล้วยังไม่ใด้มีการตัดเงิน Paypal หรือ Credit Card/Debit Card ขอให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินอีกครั้ง โดยการกดปุ่ม Pay ที่ Order นั้น และหากการจ่ายเงินเรียบร้อย สถานะ Order ของลูกค้าจะเปลี่ยนเป็น Processing

3.3) กรณีที่ลูกค้าชำระเงินทาง Bank Transfer ขอให้ลูกค้าชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีธนาคาร บีเอ็นเค48ออฟฟิศ เลขที่บัญชี 177-0-80773-1 และขอให้ส่งรายละเอียดของชื่อ-นามสกุล, Order Number , ยอดสั่งซื้อ พร้อมแนบหลักฐานการโอน มายัง
Email: support@bnk48.com ทีมงานจะทําการตรวจสอบ และหากมีการชำระเงินถูกต้อง ทีมงานจะทําการเปลี่ยน status ของลูกค้าเป็น Processing ให้ (คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทําการ) วิธีการโอนเงิน สามารถดูได้ตามลิ้งค์ https://goo.gl/rZEeQA

4)กรณีสั่งออเดอร์ผิดพลาดต้องการยกเลิก หรือแจ้งที่อยู่และอีเมลผิด ต้องทำอย่างไร?
กรุณาแจ้ง ชื่อ, หมายเลขออเดอร์, ยอดสั่งซื้อ กลับมาทาง Email: support@bnk48.com

5)กรณีชื่อออเดอร์ใน E-Mail เป็นชุดไทย เกิดจากความผิดพลาดในการแสดงผลของระบบ แต่คำสั่งซื้อยังเป็น CD เหมือนเดิม ทางลูกค้าไม่ต้องทําอะไรครับ

6)ในกรณีที่ใช้ E-Mail ของ hotmail แล้วยังไม่ได้รับเมล์ตอบกลับจะต้องทำอย่างไร
ให้เช็คสถานะของคุณใน My Order หากขึ้นข้อความ (https://www.bnk48.com/my-account/orders

7) ความหมายของสถานะ My Order

7.1) Processing คือ ระบบได้รับออเดอร์ของคุณเรียบร้อยแล้ว รอการจัดส่ง

7.2) On hold คือ ในกรณี Bank Transfer ได้รับรายการคำสั่งซื้อของคุณแล้วแล้วรอการแจ้งการโอนเงิน และรอ ตรวจสอบจากแอดมิน หากชําระด้วย Paypal หรือ Credit card กรณีที่ถูกตัดเงินแล้ว ให้ส่งเรื่องไปที่ E-Mail : s upport@bnk48.com และรอการตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมง (ไม่รวม วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

7.3) Pending Payment ได้รับรายการคำสั่งซื้อของคุณแล้ว รอการชำระเงิน ในกรณี Bank Transfer ได้รับออเดอร์ เรียบร้อยแล้วรอการแจ้งการโอนเงิน และรอตรวจสอบจากแอดมิน หรือหากจะเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเป็น Paypal หรือ Credit card ให้กดปุ่ม Pay เพื่อเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

7.4) Completed คือ ส่งสินค้าแล้ว

7.5) Cancelled คือ ชำระเงินไม่สำเร็จ

7.6) Failed คือ ล้มเหลว

8) สำหรับลูกค้าที่ทำการโอนเงิน จะสำเร็จต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งสลิปยืนยันการโอนมาที่ support@bnk48.com ภายในเวลา 23.59 น. ของวันปิดรับออเดอร์ หลังจากแจ้งชำระการโอนเงินแล้ว กรุณารอการตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมง (ไม่รวม วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
โดยโอนเงินผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 177-0-80773-1 ชื่อบัญชี : บีเอ็นเค48ออฟฟิศ
ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ตอบกลับให้เช็คออเดอร์ของคุณ ตามลิ้งค์นี้ https://www.bnk48.com/my-account/orders/

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้