Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
Wawa Live
วันนี้ฉ่ำมากเลยค่ะ
Wawa Live
Date-Time : 15:26 น. - 15:26 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 14:11 น. - 14:11 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 06:35 น. - 06:35 น.
Place : iAM48 Official Application
Pim.n Live
Date-Time : 11:00 น. - 11:00 น.
Place : -
Admin Live
Date-Time : 08:40 น. - 08:40 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 14:28 น. - 14:28 น.
Place : iAM48 Official Application
Office Event : BNK48 3rd Single Shonichi Handshake Event
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Wawa Live
Date-Time : 14:46 น. - 14:46 น.
Place : iAM48 Official Application
6th Single ROADSHOW : เชียงใหม่
Date-Time : 00:00 น. - 22:00 น.
Place : Chiangmai
PRESS CON : งานน้ำใจสร้างกุศล ของคณะเเพทย์ฯจุฬา
Date-Time : 11:00 น. - 13:00 น.
Place : ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬา
TOYOTA ROADSHOW : อุบลราชธานี
Date-Time : 13:00 น. - 18:00 น.
Place : อุบลราชธานี
TOYOTA EVENT : Live Alive Space 
Date-Time : 15:00 น. - 17:00 น.
Place : ICON Siam
EVENT : PRIME Show
Date-Time : 18:00 น. - 21:00 น.
Place : Show DC
Wawa Live
Date-Time : 14:38 น. - 14:38 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 12:47 น. - 12:47 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 14:29 น. - 14:29 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 12:38 น. - 12:38 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 14:50 น. - 14:50 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 15:57 น. - 15:57 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 14:28 น. - 14:28 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 14:13 น. - 14:13 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 13:50 น. - 13:50 น.
Place : iAM48 Official Application
Wawa Live
Date-Time : 14:25 น. - 14:25 น.
Place : iAM48 Official Application

48 GROUP