Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
Fond Live
Fond Live
10 June 2019
Date-Time : 04:09 น. - 04:09 น.
Place : -
Fond Live
10 June 2019
Date-Time : 04:49 น. - 04:49 น.
Place : -
Fond Live
10 June 2019
Date-Time : 04:59 น. - 04:59 น.
Place : -
Office Event : BNK48 3rd Single Shonichi Handshake Event
2 June 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
6th Single ROADSHOW : เชียงใหม่
1 June 2019
Date-Time : 00:00 น. - 22:00 น.
Place : Chiangmai
PRESS CON : งานน้ำใจสร้างกุศล ของคณะเเพทย์ฯจุฬา
3 June 2019
Date-Time : 11:00 น. - 13:00 น.
Place : ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬา
TOYOTA ROADSHOW : อุบลราชธานี
8 June 2019
Date-Time : 13:00 น. - 18:00 น.
Place : อุบลราชธานี
TOYOTA EVENT : Live Alive Space 
9 June 2019
Date-Time : 15:00 น. - 17:00 น.
Place : ICON Siam
Fond Live
21 June 2019
Date-Time : 11:11 น. - 11:11 น.
Place : -
EVENT : PRIME Show
8 June 2019
Date-Time : 18:00 น. - 21:00 น.
Place : Show DC
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
28 June 2019
Date-Time : 19:00 น. - 21:00 น.
Place : THE MALL
Fond Live
1 June 2019
Date-Time : 05:45 น. - 05:45 น.
Place : -
Fond Live
1 June 2019
Date-Time : 05:59 น. - 05:59 น.
Place : -

48 GROUP