Schedule

เลือกดูตามประเภท
เลือกดูตามสมาชิก
Minmin Live
หุๆๆๆ
Minmin Live
5 June 2019
Date-Time : 07:39 น. - 07:39 น.
Place : -
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」
15 June 2019
Date-Time : 13:00 น. - 15:00 น.
Place : THE MALL
BNK48 Trainee「PARTY ga Hajimaru yo」View’s Birthday Stage
15 June 2019
Date-Time : 17:00 น. - 19:00 น.
Place : THE MALL
Office Event : BNK48 3rd Single Shonichi Handshake Event
2 June 2018
Date-Time : 00:00 น. - 00:00 น.
Place : -
Minmin Live
18 June 2019
Date-Time : 15:12 น. - 15:12 น.
Place : -
6th Single ROADSHOW : เชียงใหม่
1 June 2019
Date-Time : 00:00 น. - 22:00 น.
Place : Chiangmai
PRESS CON : งานน้ำใจสร้างกุศล ของคณะเเพทย์ฯจุฬา
3 June 2019
Date-Time : 11:00 น. - 13:00 น.
Place : ห้องประชุม 1210 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬา
TOYOTA ROADSHOW : อุบลราชธานี
8 June 2019
Date-Time : 13:00 น. - 18:00 น.
Place : อุบลราชธานี
TOYOTA EVENT : Live Alive Space 
9 June 2019
Date-Time : 15:00 น. - 17:00 น.
Place : ICON Siam
Minmin Live
21 June 2019
Date-Time : 15:45 น. - 15:45 น.
Place : -
EVENT : PRIME Show
8 June 2019
Date-Time : 18:00 น. - 21:00 น.
Place : Show DC

48 GROUP