Home News Mimigumo 1st Fanmeet “Secret of Mimigumo”
Mimigumo 1st Fanmeet “Secret of Mimigumo”
OFFICIAL NEWS23 November 2019

Mimigumo 1st Fanmeet “Secret of Mimigumo”

งานแฟนมีตครั้งแรกของ Mimigumo ยูนิตก้อนเมฆมีหูทั้ง 3 สุดน่ารัก
ที่คุณจะถูกต้องมนตร์สะกด พร้อมรับชมโชว์สุดพิเศษ
ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และอาจจะมีให้ดูเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น
รวมถึงร่วมเล่นเกมต่าง ๆ ร่วมกับ ไข่มุก มิวสิค และจ๋า


พบกัน 2 รอบการแสดง

- รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 (ประตูเปิด 14:00 น. / เริ่มงาน 16:00 น.)
- รอบวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 (ประตูเปิด 14:00 น. / เริ่มงาน 16:00 น.)

ที่ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ราคาบัตร
1. VIP Box 8 ที่นั่ง ราคารวมทั้ง 8 ที่นั่ง 33000 บาท
(พร้อมรับบัตรที่ระลึกจำนวน 8 ใบ, Message Card ที่สมาชิก Mimigumo เขียนเอง จำนวน 8 ใบ และของขวัญสุดพิเศษจาก Mimigumo 1 ชิ้น)

2. 3300 บาท (พร้อมรับบัตรที่ระลึก 1 ใบ และ Message Card ที่สมาชิก Mimigumo เขียนเอง 1 ใบ)

3. 2300 บาท (พร้อมรับบัตรที่ระลึก 1 ใบ)

4. 1300 บาท (พร้อมรับบัตรที่ระลึก 1 ใบ)

*หมายเหตุ*
1. VIP Box มีเพียงรอบละ 1 สิทธิ์เท่านั้น
2. Message Card ที่สมาชิก Mimigumo เขียนเอง
จะไม่สามารถเลือกสมาชิกได้ การ์ดจะถูกใส่อยู่ในซองทึบ
3. ราคาบัตรข้างต้น รวม vat แล้ว
[แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินของ Eventpop]

 


48 GROUP