Home News การประกวดวาดการ์ตูนประเภทเรื่องสั้น เรื่องราวหลังจาก MV BEGINNER
การประกวดวาดการ์ตูนประเภทเรื่องสั้น เรื่องราวหลังจาก MV BEGINNER
OFFICIAL NEWS15 March 2019


การประกวดวาดการ์ตูนประเภทเรื่องสั้น
เรื่องราวหลังจาก MV BEGINNER

- สามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีม
- หน้ากระดาษขนาด A5 (14.8 x 21.0 cm) ความยาว 10-15 หน้าไม่รวมปก
- ไม่จำกัดเทคนิค สี (CMYK) หรือขาวดำ (RGB, Gray Scale) Resolution 300 dpi ขึ้นไป
- เนื้อหาต้องไม่ส่อไปถึงเรื่องเพศ การเมือง การเหยียดเชื้อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จํากัด
- คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

------------------------------

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 1 
จะได้รับสิทธิ์ในการรับชมการถ่ายทอดสด BNK48 The Campus Stage Performance
ผ่าน BNK48 Official Application ฟรี 1 ปี

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2-10
จะได้รับสิทธิ์ในการรับชมการถ่ายทอดสด BNK48 The Campus Stage Performance
ผ่าน BNK48 Official Application ฟรี 6 เดือน

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุกท่าน
จะได้รับสิทธิ์ในการรับชมการถ่ายทอดสด BNK48 The Campus Stage Performance
ผ่าน BNK48 Official Application ฟรี 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าหากผู้ที่เข้าร่วมแบบทีมได้รับการคัดเลือกสามารถรับสิทธิ์การรับชมได้เพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้น

ส่งผลงานมาที่ mangacontest@bnk48.com พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมแนบหนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ (สามารถโหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ >> https://drive.google.com/open… << )
(ในกรณีที่ไฟล์มีขนาดใหญ่ให้แนบลิงก์ของเว็บฝากไฟล์มาทาง E-mail แทนได้)

ปิดรับผลงาน 18 เมษายน 2562
ประกาศผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ทาง Facebook >> BNK48 Offcial


48 GROUP