Home News Digital Live Studio [13 ธันวาคม 2561 2561] กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ใครกันนะ???
Digital Live Studio [13 ธันวาคม 2561 2561] กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ใครกันนะ???
OFFICIAL NEWS13 December 2018

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วม

Digital Live Studio

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือในการเข้ามารอในพื้นที่รอบ Digital Live Studio

ได้ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาไลฟ์ และไม่อนุญาตให้นั่งพื้นหรือ

ยืนกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

 

รวมถึงการสำรองที่นั่งและพื้นที่ใด ๆ บริเวณ Digital Live Studio

หากทรัพย์สินของท่านสูญหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทุก


48 GROUP